potnia en

Special Event

Warhol/Icon: The Creation of Image

07.10.09 - 10.01.10
Special Event 11

Bizans ve Hıristiyan Eserleri Müzesi, Atina

Önümüzdeki sonbaharda, Atina Bizans ve Hıristiyan Eserleri Müzesi, Warhol/görüntü: İmgenin oluşumu adı altında avangard bir sergi düzenleyecektir. Bu sergide Andy Warhol’un kariyerinin çeşitli aşamaları süresince yaratmış olduğu önemli portreler sergilenecektir. Bu portreler, sanatçıyı etki altına alan ve eserinin odak noktasını oluşturan çağdaş “şöhret’e tutkunluk” kavramına yapılan açıklayıcı bir eleştiri içermektedir.

Medyadan derlenen çağdaş şöhretleri konu alan Warhol’un bu sergisi, arka planda dünyanın en büyük Bizans ikonaları sergisinin eşliğinde, sanatçının portreler üretirken kullandığı imgeler sistemini sorguluyor. Yetkin bir Warhol eserleri uzmanı olan Paul Moorhouse’un küratörlüğündeki sergi, şöhrete tutkun “popüler” bir çağda üretilen ve popüler kişilikler sergileyen Warhol’un çağdaş portrelerini, kutsalı görüntüleyen geçmiş çağların tarihî eserleriyle ilişkilendiriyor.

Tarihî kutsal ikonalarda olduğu gibi, çağdaş idol kavramında da tapınma duygusu temel bir niteliktir. Warhol’un eseri, ete kemiğe bürünmüş gerçek bir insanın kimliğini, tedricen medyadaki putperestlik derecesindeki parlak ve gerçeküstü görüntüsünün gölgesine iten süreci adım adım izleyerek doğruluyor ve yeniden üretiyor. Sergide Jackie Kennedy, Marilyn Monroe, Mao ve Warhol’un kendisinin portreleri önemli bir yer kapsıyor. Hepsi de, “imgeleri” gerçek kimliklerini geride bırakan idealleştirilmiş kişiliklere değiniyorlar. Warhol’un çağdaş “idolleri”, Bizans ve Hıristiyan Eserleri Müzesi’nin ikonalarına kıyasla, gerçek olanın karmaşık bir başkalaşım süreci geçirerek, kompleks ama aynı zamanda gözalıcı bir soyutlamaya uğradığını gösteriyorlar.

Atina Bizans ve Hıristiyan Eserleri Müzesi 1914’te kuruldu. Müzede sergilenen, 4. yüzyıldan 19. yüzyıla kadarki Yunan sanatına ilişkin eserler, dünya çapında saygın bir Bizans ve post-Bizans ikonaları kolekisyonu oluşturmaktadırlar.

Exhibition Organizers: Potnia Thiron - Bank of Attention and Haunch of Venison

Açılış töreni: Salı 6 Ekim 2009, 20.00 – 21.30
Sergi Süresi: 6 Ekim 2009 – 10 Ocak 2010

Byzantine & Christian Museum
22 Vas. Sofias Avenue
10675 Athens
Greece