potnia en

Antonio Riello

Siyaseten Yanlış

13.11.07 - 08.12.07
Günümüzde gittikçe yaygınlaşan silah kullanımı, gelişmiş toplumların ilginç bir paradoksunu oluşturmasının yanı sıra, birçok yorumlara da yol açıyor.
Bilindiği gibi, Amerika Birleşmiş Devletler’inde bu durum ‘milli spor’ boyutlarını almıştır. Yapılan araştırmalara göre, Amerikalıların %34’ü en az bir silaha sahiptir ve böylece ülke çapında kullanılan silah sayısı, iki yüz milyon (200.000.000) gibi astronomik bir rakkama ulaşmaktadır.
Aynı zamanda, güvenilir kaynaklara ve yayımlanan araştırmalara göre, Yunanistan’da vatandaşların ellerinde bulunan silah sayısı, 2.500.000’ü ruhsatsız olmak üzere, üç milyonu aşıyor. Bu sayılar yedi yıl öncesine ait ve aradan geçen zaman içinde yükselemiş olması bekleniyor. Yunanistan nüfusunun on bir milyonu aşmadığı düşünülürse, Yunanlıların üçte birinin silah sahibi olduğu (yada silah sahibi olabilileceği) kanısına varıyoruz.
Silahların kullanım alanının sınırlı olması, (mesleki tehlikeler, suç işlemek niyeti, av ve nişancılık gibi hobiler), bu yüksek silah sayısını açıklayamıyor. Böylece silah sahiplerinin çoğu için silahın bir araç değil, bir fetiş unsuru olduğu kanısına varıyoruz.
Yaygın davranış, anlayış ve yorumlara getirdiği alaycı olmasa da en azından imalı yaklaşımlarıyla ün kazanmış italyan sanatçı Antonio Riello, bir kez daha toplumca neyin kabul edilip neyin edilemediği konusunun sınırlarını bir kez daha irdeliyor.
Siyaseten Yanlış sergisi, değerli taşlar ve çarpıcı kumaşlarla süslenmiş, ateşli silah, tabanca, el bombası, top mermisi ve savaşı çağrıştıran motiflerle süslenmiş yüksek kaliteli servis takımlarından oluşmuş, kendine özgü bir âlemi gözler önüne seriyor.
Riello, özgün malzemeler kullanarak ve silahların tam anlamıyle biçimlerini değiştirerek simgeledikleri değerleri yenilemeyi deniyor. Amacı, silahların geleneksel kullanım alanlarından babaşka kullanımları olabileceğini göstermek, estetik, hatta duygular uyandırıcı yanlarının ortaya çıkarmasını sağlamaktadır.
Kriminoloji Profesörü Yiannis Panousis’in de sergi kataloğunun giriş metninde vurguladığı gibi, sanatçının amacı:‘Silah tekniğine değil, silah sanatına yaklaşmamızı sağlamak, dikkatimizi,silahların renk, düzenleme, süsleme ve adlandırma gibi sanatsal yönlerine çekmeğe çalışmaktır.’
Aynı zamanda ve mekânda, İleana Makri’nin ‘Pistols and Lovegrenades’ adlı mücevher sergisi de sergilenmektedir.