Alekos Fasianos

Ebedi Dönüşs

30.05.07 - 22.06.07
Potnia Thiron Çağdaş Sanat Galerisi, 29 Mayıs 2007’de, Alekos Fasyanos’un EBEDİ DÖNÜŞ adlı sergisiyle, açılışını yapmaktadır.
Kâr amacı gütmeyen kuruluş art.emis* tarafından desteklenen –fakat ona bağlı olmayan- Potnia Thiron Çağdaş Sanat Galerisi, 30 Mayıs’tan 22 Haziran’a kadar sürecek olan sergide, Fasyanos’un yeni eserlerini takdim ederek çağdaş sanat pazarındaki yeni program ve faliyetlerininin ana hatlarını ortaya koyuyor. Bu tanıtım, ayrıca internet aracılığıyla İtalya, Rusya, Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere altı değişik ülkede gerçekleşecektir.
Fasyanos, on yıladan fazla bir süre boyunca, Yunanistan’ın hiçbir çağdaş sanat galerisinde eserlerini sergilememiştir. Buna karşın, yurt içinde ve yurt dışında (örneğin, 2004’e kadar: Atina’da Ulusal Resim Galerisi, Paris’te Galerie Beaubourg, Bonn’da Galerie Pudelco v.b.) önemli sergiler sunmuştur. Bugün, Potnia Thiron galerisinde sergilenen, 8 büyük eseri** , sergi kataloğunun kapak resmi ve 6 yeni litografi ve porchoir (stenciling, marka kalıbı-dişi mastar) çalışmaları ile yeni bir geri dönüş gerçekleştiriyor.
Fasyanos, bu sergi için özel olarak, “İnsanlar-Sütunlar” simgesel başlığı altında 2 suret olmak üzere bir büro tasarımı da hazırlamıştır.
Potnia Thiron Çağdaş Sanat Galerisi, 31/5’ten 3/6/2007’ye kadar, Elisavet Lira’nın direktörlüğü altında, Art Athina, Re-start, Basic ve Open Plan ’a katılıyor.

---

* art.emis’in manifestosu: “Başkalarıyla Birtakım Şeyler Yapma Usulü” şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda, yazar Konstantinos Tzamiotis’in metni ve art.emis’in direktörü Eleni Filipaki’nin önsözü ile, (Tavsiye Yerine-Başkalarıyla Birtakım Şeyler Yapma Usulü) kitabı da yayımlanacaktır. (Basın Planlaması: FRONT- Sakis Stritsidis, Basım: Nereus Art editions- Vasilis Katoufas, Editörlük: Thodoris Matatsis, copyright: art.emis)

**a- Kentin Kanatlıları 153x199 cm
b-İlan 203x213 cm
c-Kırlangıçlar 203x213cm
ç-Ejderha’nın Katili 141x99cm
d-Lisandros Atina Balkonunda 177x102cm
e-Bayraktar 177x102cm
f-Kaçak Okuyucular 205x215cm
g-Güllerin Işığı 138x133cm
Kapak resmi: “Başlıksız”, 31x27,5cm. (Katalog editörlüğü: Alekos Fasyanos, Katalog

*** Basımı: Nereus Art editions- Vasilis Katoufas, copiright: POTNİA THİRON)

**** “Bisikletini Taşıyan Adam” 92x66cm, “Kediyle Beraber’ 67x91cm, ve “Bisikletli Arkadaşlar” 65x45cm, 3 Litografi. “Denizci Yolcu” 84x66cm ve “Aaah!” kırmızı, mavi, her biri 43x64cm 3 Porchoirs.

***** Basic Plan: art.emis ile işbirliği ederek, Fasyanos ile tanıtılıyor.

****** Open Plan: Haunch of Venison Contemporary Art Gallery ile işbirliği ederek, Jorge Pardo ile tanıtılıyor.

Maria Marshall

Sirenler

12.10.07 - 08.11.07
Sirenler, Yunan Mitolojisinde gezginleri şarkılarıyla büyüleyerek felakete sürükleyen doğaüstü varlıklardı. Günümüzde bu terim, insanları baştan çıkarıp felakete sürükleyen herhangi bir şeyi tanımlamada kullanılır.

Ünlü İngiliz sanatçısı Maria Marshall’ın; çocukların ruhsal yapısı, masumiyet, erişkinliğin ve olgun davranışların çağrısı gibi konulara hayranlık uyandırıcı eleştirel bakış açısıyla dikkatleri çeken sergisi de «Sirenler» adını taşıyor. Yunanistan’daki serginin nüvesini «31/08/07 Epidavros Sofikon’u» oluşturdu. Söz konusu eser, ülkemizin çağdaş tarihi boyunca yaşadığı en büyük ekolojik ve milli felaketlerden biriyle ilintili olan, Yunanistan’da ve Yunanistan için çekilmiş 35 mm’lik bir filmdir.

Serginin dayanak noktasını oluşturan eserin –Epidavros Antik Tüyatrosu’nun birkaç kilometre dışında, Epidavros Sofikon’daki tarihi bir kilise- mekanı, aynı zamanda kitlesel vurdumduymazlık ve ezeli ilgisizliğin neden olduğu inanılmaz bir doğal felaketin sahnelendiği yer oldu.

Maria Marshall’ın «Sirenler» sergisi; nahoş, ancak ibret verici ve doğrulayıcı zamanlaması sayesinde, sanatsal değerinden başka, kehanet sınırlarını zorlayan uyarıcı bir kıssa niteliği de taşıyor.Aphrodite Litti

A.Litti Harikalar Diyarında

14.12.07 - 09.02.08
Afroditi Liti’nin Hârikalar Diyarı, birçok şeyin bir arada bulunabildiği bir diyardır. Düşsel, gelip geçici, masallara özgü ve çelişkili unsurlar, somut, maddi, gerçek ve güçlü unsurlarla çatışmadan bir arada olabiliyorlar. Ağaçların arkasından ortaya çıkıveren bir kedi, bir arada uçuşan kelebekler, küçük bir tavşan, ördekler, böcekler, kertenkeleler, destelerce iskambil kâğıtları, kocaman boyutlu aynalar ve bir kızın çehresi, sadece Lewis Carol’un tanınmış eserinin Dünyasında değil, yaşının sınırı olmayan bir çocuğun hayalinde oluşup karşımıza çıkıveriyorlar.

A. Liti’nin eserinde, muhtemelen 17ici yüzyılın Vanitas resim sanatının yankıları vardır. Burada, kelebekler gelip geçiciliği, iskambil kâğıtları da, şansın geçicilik, istikrarsızlık ve önceden kestirilemeyene kaçınılmaz bir şekilde bağlı oluşunu simgeler.

A. Liti’nin dünyası, konularının zenginliğine karşın, ağırlıklı olarak bir heykel sanatı dünyasıdır. Demir ve bakır gibi ağır metaller, çok renkli mozaik taşlarının katkısıyla “soyutlaşıyorlar”. Nesnelerin ağır ve büyük boyutlu olmalarına karşın, eserlerin yüzeyine yansıyan ışıltılarla gökkuşağı renkleri, onların hafif ve hassas tabiatlarını “hârika” bir şekilde aktarıyor.

Potnia Thiron Galerisinde gerçekleştirilen A. Liti’nin sergisinde, “Esrarengiz Prensesler” adı ile sanatçının 2 eski eseri de yer alıyor. Noel Baba elbiseleriyle giyinmiş iki küçük kız, cinsiyet, kılık değiştirme ve kırmızı renkle –bu rengin alabileceği bütün sembolik anlamlarıyla– oyunlar oynayarak sanatçının evine giriyorlar.

A. Liti’nin kullandığı doğal ve doğaüstü çevre, heykelin yer, ışık ve zamanla ilişkisini üstün derecede değerlendiriyor. Renkler, ışıklar, iskambil kâğıtları ve Noel Baba elbiseleri ile sanatçının eserlerinde yansıyan rüya, arzu ve şans kavramları, Christmas günlerinin prizması altında, heyecan ve coşku hisleri uyandırarak Hârikalar Diyarının kapılarını açıyor.

Katalogda “Hârikaların uzatma işareti” adı ile yer alan giriş metnini, Reading Üniversitesinde kriminoloji profesörü olan Evgenios Trivizas imzalıyor.Antonio Riello

Siyaseten Yanlış

13.11.07 - 08.12.07
Günümüzde gittikçe yaygınlaşan silah kullanımı, gelişmiş toplumların ilginç bir paradoksunu oluşturmasının yanı sıra, birçok yorumlara da yol açıyor.
Bilindiği gibi, Amerika Birleşmiş Devletler’inde bu durum ‘milli spor’ boyutlarını almıştır. Yapılan araştırmalara göre, Amerikalıların %34’ü en az bir silaha sahiptir ve böylece ülke çapında kullanılan silah sayısı, iki yüz milyon (200.000.000) gibi astronomik bir rakkama ulaşmaktadır.
Aynı zamanda, güvenilir kaynaklara ve yayımlanan araştırmalara göre, Yunanistan’da vatandaşların ellerinde bulunan silah sayısı, 2.500.000’ü ruhsatsız olmak üzere, üç milyonu aşıyor. Bu sayılar yedi yıl öncesine ait ve aradan geçen zaman içinde yükselemiş olması bekleniyor. Yunanistan nüfusunun on bir milyonu aşmadığı düşünülürse, Yunanlıların üçte birinin silah sahibi olduğu (yada silah sahibi olabilileceği) kanısına varıyoruz.
Silahların kullanım alanının sınırlı olması, (mesleki tehlikeler, suç işlemek niyeti, av ve nişancılık gibi hobiler), bu yüksek silah sayısını açıklayamıyor. Böylece silah sahiplerinin çoğu için silahın bir araç değil, bir fetiş unsuru olduğu kanısına varıyoruz.
Yaygın davranış, anlayış ve yorumlara getirdiği alaycı olmasa da en azından imalı yaklaşımlarıyla ün kazanmış italyan sanatçı Antonio Riello, bir kez daha toplumca neyin kabul edilip neyin edilemediği konusunun sınırlarını bir kez daha irdeliyor.
Siyaseten Yanlış sergisi, değerli taşlar ve çarpıcı kumaşlarla süslenmiş, ateşli silah, tabanca, el bombası, top mermisi ve savaşı çağrıştıran motiflerle süslenmiş yüksek kaliteli servis takımlarından oluşmuş, kendine özgü bir âlemi gözler önüne seriyor.
Riello, özgün malzemeler kullanarak ve silahların tam anlamıyle biçimlerini değiştirerek simgeledikleri değerleri yenilemeyi deniyor. Amacı, silahların geleneksel kullanım alanlarından babaşka kullanımları olabileceğini göstermek, estetik, hatta duygular uyandırıcı yanlarının ortaya çıkarmasını sağlamaktadır.
Kriminoloji Profesörü Yiannis Panousis’in de sergi kataloğunun giriş metninde vurguladığı gibi, sanatçının amacı:‘Silah tekniğine değil, silah sanatına yaklaşmamızı sağlamak, dikkatimizi,silahların renk, düzenleme, süsleme ve adlandırma gibi sanatsal yönlerine çekmeğe çalışmaktır.’
Aynı zamanda ve mekânda, İleana Makri’nin ‘Pistols and Lovegrenades’ adlı mücevher sergisi de sergilenmektedir.Alekos Fasianos

Geride Kalanlar

30.05.08 - 04.07.08
Alekos Fasianos’un ivedilik hissini uyandıran bu yeni kişisel sergisi, Çağdaş Yunan gerçeğine dolaysız bir bakıştır. Büyük ve küçük boyutlu manzara resimleriyle sanatçının kendi çektiği fotoğrafların üzerine çizdiği tabloları, “yitirilen”i anmak ya da yeniden yaratmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Alekos Fasianos’, o zamanlar, yani 60’li yıllarda yarattıklarıyla anılmakta olan bir kuşağın sanatçısıdır. Ondan çok sık tarihe geçecek sanatçı olarak bahsedilmesi onur verici olmasına rağmen, ivedilik hissini muhafaza eden etkin bir sanatçıya yakışmıyor. Kuşağının birçok sanatçısı, dorukta oldukları dönemi yeterince değerlendiremediler ve ülkenin sınırlarını aşıp uluslararası kariyer yapamadılar. Alekos Fasianos, bu doruk dönemini ticari açıdan büyük başarı ile sürdürmesinin yanı sıra, uluslararası pazarda da günden güne ünleniyor.

Fasianos, kendi kurallarını kendisi koyan, başkalarının koyduğu kurallara boyun eğmek zorunda kalmayan nadir sanatçılardan biridir. Günümüzde, ülkemizin sanat hayatında rastlanan durgunluğun birçok sanatçıyı etkilediği apaçık ortadadır. Ancak Fasianos’un hep söyleyecek yeni bir şeyleri vardır, en önemlisi de bu söylediklerini kendi tarzında ifade ederek, kendisinden başka hiç kimseden etkilenmemesidir.

29 Mayıs 2007’ de Potnia Thiron çağdaş sanat galerisinde yer alan “Ebedi Dönüş” başlığı altındaki resim sergisinden ve geçen yıl Yunanistan’ı ve bütün dünyayı şoke eden korkunç yaz yangınlarından sonra, Alekos Fasianos geri dönüyor...

Tam bir yıl sonra, Potnia Thiron çağdaş sanat galerisinde sergilenen “Geride Kalanlar” başlığı altındaki sergi, yeni ve umut dolu bir başlangıç noktasıdır. Aynı zamanda ivedilik hissinin çağdaş sanatta neyi ifade ettiğini dinamik ve kararlı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Esas serginin yanı sıra, Marietta Rialdi’nin 1997’de kendi adını taşıyan “Şehir Deneme Tiyatrosunda” sahnelediği “İrrasyonel Anarşist Bay İonesko” eserinde kullanılan Alekos Fasianos’un sahne dekorları da sergilenecektir.